วันและเวลาเปิดให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 19-30 กรกฎาคม 2564

วันและเวลาเปิดให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 19-30 กรกฎาคม 2564

19 ก.ค. 2564

1,439 view

วันและเวลาเปิดให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 19-30 กรกฎาคม 2564

ประกาศกรมการกงสุล: วันและเวลาเปิดให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 19-30 กรกฎาคม 2564

(สถานะ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ