ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์สำหรับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำกรมการกงสุลหรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์สำหรับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำกรมการกงสุลหรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 2,632 view

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์สำหรับการคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำกรมการกงสุลหรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ
และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

กระทรวงการต่างประเทศขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมา ณ ที่นี้

สำหรับวิธีการสอบสัมภาษณ์
- กรมการกงสุลหรือหน่วยของกระทรวงการต่างประเทศ
ผ่านทาง Video Conference โปรแกรม Cisco Webex Meeting ในวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยจะจัดส่งลิงก์ URL สำหรับการเข้าสอบสัมภาษณ์ และขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Cisco Webex Meeting ไปยังอีเมลของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ที่ได้ระบุไว้ในใบสมัครสอบภายในวันที่ 10 มกราคม 2565

- สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต
ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ติดตามกำหนดการสอบสัมภาษณ์ได้ทาง Website ของกรมการกงสุล http://www.consular.go.th ภายใต้หัวข้อ “ประกาศ” และทางเว็บไซต์ https://consular.thaijobjob.com โดยกระทรวงการต่างประเทศจะประกาศให้ทราบภายในเดือนมกราคม 2565 ต่อไป

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อ_กรมการกงสุล.pdf
ประกาศรายชื่อ_สำนักงานหนังสือเดินทางฯ_ภูเ.pdf