รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประจำกรมการกงสุล หรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประจำกรมการกงสุล หรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ส.ค. 2565

| 1,298 view

         ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี)

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประจำกรมการกงสุล

หรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

          อนุสนธิประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประจำกรมการกงสุล หรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล นั้น
          บัดนี้ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประจำกรมการกงสุล หรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้เสร็จสิ้นแล้ว กระทรวงการต่างประเทศจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรายละเอียดปรากฎตามประกาศที่แนบมานี้

          ในการนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 – 5 ตามประกาศนี้ ไปรายงานตัว ณ กรมการกงสุล (ห้องประชุมกรม) ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. และเริ่มปฏิบัติงานในวันเดียวกัน

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก.pdf
หนังสือรับรอง_2.pdf