ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปประจำกรมการกงสุลหรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปประจำกรมการกงสุลหรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

23 พ.ย. 2564

1,105 view

               กระทรวงการต่างประเทศประสงค์รับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานประจำกรมการกงสุลหรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

               โดยเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 18.00 น.) ที่เว็บไซต์ https://consular.thaijobjob.com หัวข้อ "สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

               ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดตามประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปประจำกรมการกงสุลหรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต ที่แนบมา ณ ที่นี้

เอกสารประกอบ

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ_เรื่อง_รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ.pdf
รายละเอียดแนบเกี่ยวกับตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว.pdf