รองอธิบดีกรมการกงสุล ได้นำคณะเข้าพบหารือกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา หารือประเด็นการให้ความช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยาก

รองอธิบดีกรมการกงสุล ได้นำคณะเข้าพบหารือกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา หารือประเด็นการให้ความช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยาก

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 มี.ค. 2566

| 162 view
เมื่อวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2566 นายนฤชัย นินนาท รองอธิบดีกรมการกงสุล ได้นำคณะจากกรมการกงสุล กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสื่อมวลชน เข้าพบหารือกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา (นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ) พร้อมเยี่ยมเยียนชุมชนไทยและสมาคมคนไทยในราชอาณาจักรบาห์เรน ซึ่งเป็นเครือข่ายสำคัญของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการให้ความช่วยเหลือและกระจายข่าวสารแก่ชุมชนไทยในบาห์เรน โดยได้หารือประเด็นการให้ความช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยาก โดยเฉพาะกรณีผู้เสียหายที่อาจตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ได้นำคณะเข้าพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่าง ๆ ของราชอาณาจักรบาห์เรน อาทิ กรมการกงสุลและกรมการสิทธิมนุษยชนของกระทรวงการต่างประเทศ บาห์เรน Central Investigation Department (สังกัดกระทรวงมหาดไทยบาห์เรน) สำนักงานอัยการสูงสุดบาห์เรน และ Labour Market Regulatory Authority เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือคนไทย และแนวปฏิบัติที่ดีในการดูแลสิทธิและสวัสดิภาพแรงงาน ซึ่งรวมถึงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ร่วมกัน
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ