รองอธิบดีกรมการกงสุล หารือ กับ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต สหราชอาณาจักร เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านกงสุล

รองอธิบดีกรมการกงสุล หารือ กับ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต สหราชอาณาจักร เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ต.ค. 2565

| 1,001 view
     รองอธิบดีกรมการกงสุล หารือ กับ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต สหราชอาณาจักร เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านกงสุล

     เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล ได้ให้การต้อนรับและพบหารือกับ นาย David Thomas อัครราชทูต/รองหัวหน้าคณะผู้แทน สถานเอกอัครราชทูต สหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นางประเทืองทิพย์ ศิริวิเทศ เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่กรมการกงสุล เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับความร่วมมือด้านกงสุลระหว่างกัน รวมทั้งร่วมกันพิจารณาประด็นความร่วมมือการดูแลคนชาติ เพื่อเตรียมการสำหรับการหารือของผู้บริหารกรมการกงสุลไทยและสหราชอาณาจักรในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ