รองอธิบดีกรมการกงสุลและคณะฯ พบประธานสมาคมโนตารีพับลิคเกาหลีใต้

รองอธิบดีกรมการกงสุลและคณะฯ พบประธานสมาคมโนตารีพับลิคเกาหลีใต้

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.ย. 2565

| 1,238 view
      วันที่ 27 กันยายน 2565 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล พร้อมด้วยนางสาวศิริพร ศุภนิมิตวิเศษกุล ผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์ และคณะได้พบกับนายนัม ซัง วู (Mr. Nam Sangwoo) ประธานสมาคมโนตารีพับลิคเกาหลีใต้พร้อมกับคณะผู้บริหารสมาคม เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของโนตารีพับลิคในกระบวนงานนิติกรณ์เอกสารของเกาหลีใต้ ขณะที่ประเทศไทยในปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากยังไม่มีระบบโนตารีพับลิคในไทยที่สามารถช่วยคัดกรองและตรวจสอบความแท้จริงของเอกสาร ในระหว่างการหารือ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและแนวทางการนิติกรณ์เอกสารต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้และสามารถนำไปปรับใช้เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการนิติกรณ์เอกสารให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะภายหลังการเปิดประเทศ ซึ่งล่าสุด ประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาเตรียมการเพื่อเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญา Apostille Convention
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ