ยศตำรวจ

ยศตำรวจ

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ย. 2559

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 267,004 view
ยศตำรวจไทย
Police Ranks
 
ยศตำรวจภาษาไทย ตัวย่อ ยศตำรวจภาษาอังกฤษ ตัวย่อ
พลตำรวจเอก พล.ต.อ. Police General Pol.Gen.
พลตำรวจโท พล.ต.ท. Police Lieutenant General Pol.Lt.Gen.
พลตำรวจตรี พล.ต.ต. Police Major General Pol.Maj.Gen.
พันตำรวจเอก พ.ต.อ. Police Colonel Pol.Col.
พันตำรวจโท พ.ต.ท. Police Lieutenant Colonel Pol.Lt.Col.
พันตำรวจตรี พ.ต.ต. Police Major Pol.Maj.
ร้อยตำรวจเอก ร.ต.อ. Police Captain Pol.Capt.
ร้อยตำรวจโท ร.ต.ท. Police Lieutenant Pol.Lt.
ร้อยตำรวจตรี ร.ต.ต. Police Sub-Lieutenant Pol.Sub-Lt.
ดาบตำรวจ ด.ต. Police Senior Sergeant Major Pol.Snr.Sgt.Maj.
จ่าสิบตำรวจ จ.ส.ต. Police Sergeant Major Pol.Sgt.Maj.
สิบตำรวจเอก ส.ต.อ. Police Sergeant Pol.Sgt.
สิบตำรวจโท ส.ต.ท. Police Corporal Pol.Cpl.
สิบตำรวจตรี ส.ต.ต. Police Lance Corporal Pol.L/Cpl.
       
ที่มา: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ     
[http://www.royalthaipolice.go.th/admin/download/file/Police_English.xls]  

เอกสารประกอบ

ยศตำรวจ.xls