มาแล้วๆๆ กงสุลสัญจรล่องใต้ไป “ชุมพร”

มาแล้วๆๆ กงสุลสัญจรล่องใต้ไป “ชุมพร”

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.พ. 2566

| 1,170 view
มาแล้วๆๆ กงสุลสัญจรล่องใต้ไป “ชุมพร”

ทำพาสปอร์ต @ชุมพร
18 - 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร

📌 อายุ 20 ปีขึ้นไป : ใช้บัตรประจำตัวประชาชนและพาสปอร์ตเล่มเดิม
📌 อายุต่ำกว่า 20 ปี : บิดาและมารดาจะต้องมาด้วย
 
หมายเหตุ
ให้บริการเฉพาะหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไปเท่านั้น (ไม่รวมเล่มทูต /ราชการ / ฮัจญ์ / พระภิกษุ)
- ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท (เล่ม 10 ปี) และ 1,000 บาท (เล่ม 5 ปี)
- ส่งเล่มทางไปรษณีย์ (EMS) โดยมีค่าบริการ 40 บาท (ใช้เวลา 3 - 5 วันทำการ)
📱สแกน QR Code เพื่อดูเอกสารที่ต้องใช้และเตรียมมาให้พร้อม สแกนได้ด้านล่างนี้เลยค่ะ
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ