มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565

14 ม.ค. 2565

5,566 view

 

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565

SANDBOX

- พำนักในพื้นที่ Sandbox เป็นเวลา 7 วัน จึงสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ ได้

- พื้นที่ Sandbox ปัจจุบัน ได้แก่ จว. ภูเก็ต จว. กระบี่ จว. พังงา และจว. สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะเต่าและเกาะพะงัน)

เงื่อนไขผู้เดินทาง

1) หนังสือเดินทาง

2) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามข้อกําหนด

3) หลักฐานการจองโรงแรม SHA Extra + / AQ 7 วันพร้อมค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั้งและรถรับส่งจากสนามบิน-โรงแรม

4) เอกสารประกันที่มีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 50,000 USD (ยกเว้นบุคคลสัญชาติไทย)

5) ผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ยกเว้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี)

6) วีซ่า (ถ้าจําเป็น)

** ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วนต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครอง (ยกเว้นกรณีอายุ 12-17 ปีที่ได้รับวัคซีนแล้ว 1 เข็มสามารถเดินทางโดยลําพังได้)

 

ALTERNATIVE QUARANTINE (AQ)

- กักตัว 7 วัน สําหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามข้อกําหนด

- กักตัว 10 วันสําหรับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับไม่ครบตามข้อกำหนด

เงื่อนไขผู้เดินทาง

1) หนังสือเดินทาง

2) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามข้อกำหนด (กรณีกักตัว 7 วัน)

3) หลักฐานการจองโรงแรม AQ 7/10 วันพร้อมค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั้งและรถรับส่งจากสนามบิน-โรงแรม

4) เอกสารประกันที่มีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 50,000 USD (ยกเว้นบุคคลสัญชาติไทย)

5) ผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ยกเว้นบุคคลสัญชาติไทยและผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี)

6) วีซ่า (ถ้าจําเป็น)

** กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางด้วยตัวเองจะต้องแนบเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน 1 เข็มเพื่อให้ได้รับสิทธิ์กักตัว 7 วัน

 

หมายเหตุ

* ผู้เดินทางที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 22 ธ.ค. 2564 รัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2

* ผู้ที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 2564 จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าตรวจ RT-PCR ด้วยตัวเอง

------------------------------------------------------------------------------------------------

ENTRY MEASURES FOR THAILAND EFFECTIVE FROM 11 JANUARY 2022

SANDBOX

- Stay in Sandbox area for 7 days before being permitted to travel to other parts of Thailand

- Current Sandbox areas include Phuket, Krabi, Phan-Nga and Surat Thani (Koh Samui, Koh Tao and Koh Phangan).

 

Required Documents

1) Passport

2) Certificate of Vaccination

3) Pre-paid 7 days SHA Extra+ / AQ hotel reservation confirmation including the fee for 2 RT-PCR tests and airport pick-up

4) Insurance policy with minimum coverage of 50,000 USD (not required for Thai nationals)

5) COVID-19 RT-PCR test result issued within 72 hours before departure (not required for travellers aged under 6)

6) Visa (if required)

** Travellers aged below 18, if unvaccinated, must travel with parents/guardian. Aged 12-17 and received 1 (one) dose of vaccination, may travel unaccompanied.

 

ALTERNATIVE QUARANTINE (AQ)

- 7 days quarantine for fully vaccinated travellers

- 10 days quarantine for not-fully vaccinated travellers

 

Required Documents

1) Passport

2) Certificate of Vaccination (for 7 days quarantine)

3) Pre-paid AQ hotel reservation confirmation including the fee for 2 RT-PCR tests for 7/10 days and airport pick-up

4) Insurance policy with minimum coverage of 50,000 USD (not required for Thai nationals)

5) COVID-19 RT-PCR test result issued within 72 hours before departure (not required for travellers aged under 6 and Thai nationals)

6) Visa (if required)

** Travellers aged below 18 who are travelling unaccompanied must submit proof of 1 (one) dose of vaccination to be eligible for 7 days quarantine.

 

NOTE
* For applicants who have registered prior to 22 December 2021, the Thai Government will subsidize the cost for the second RT-PCR lab test 
* Applicants applying from 22 December 2021 onwards must pay for this cost by themselves

(สถานะ วันที่ 14 มกราคม 2565)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ