พิธีเปิดที่ทำการใหม่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่

พิธีเปิดที่ทำการใหม่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่

24 ก.ย. 2563

2,867 view

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการใหม่ของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ ณ อาคารรวงผึ้ง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิค นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน และกงสุลต่างประเทศประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ การย้ายที่ทำการใหม่ดังกล่าว ทำให้มีพื้นที่กว้างขวางขึ้น สามารถอำนวยความสะดวกงานบริการทำหนังสือเดินทางและรับรองนิติกรณ์ให้แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ