พลาดไม่ได้!! กรมการกงสุลสัญจร กลับมาอีกครั้ง!! ทำพาสปอร์ตที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

พลาดไม่ได้!! กรมการกงสุลสัญจร กลับมาอีกครั้ง!! ทำพาสปอร์ตที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.ค. 2565

| 6,413 view

พลาดไม่ได้!! กรมการกงสุลสัญจร กลับมาอีกครั้ง!!
ทำพาสปอร์ตที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

3 - 8 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ หอประชุมอำเภอแม่สอด

*Walk-in มาทำเล่มได้เลยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า
สามารถดูรายละเอียดเอกสารต่างๆ โดยสแกนได้จาก QR Code แล้วพบกันค่ะ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ