ผู้บริหารกรมการกงสุลเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ผู้บริหารกรมการกงสุลเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5,068 view
ผู้บริหารกรมการกงสุลเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

     เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ นายพุฒิพล เกนทะนะศิล หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

     ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมการกงสุลได้ขอบคุณจังหวัดที่ให้ความอนุเคราะห์สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี ด้วยดีเสมอมา กรมการกงสุลและสำนักงานฯ พร้อมและยินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนภารกิจของจังหวัด นอกจากนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ