ผู้บริหารกรมการกงสุลตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย

ผู้บริหารกรมการกงสุลตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ย. 2565

| 791 view
     ผู้บริหารกรมการกงสุลตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย

     เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย

     ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมการกงสุลได้ทักทายประชาชนผู้มารับบริการและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน พร้อมกับมอบนโยบายให้สำนักงานฯ ส่งเสริมการใช้ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านหนังสือเดินทาง และพิจารณาการขยับขยายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นตามนโยบายการส่งเสริมการบริการภาครัฐแก่ประชาชน