ผู้บริหารกรมการกงสุลตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี

ผู้บริหารกรมการกงสุลตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ส.ค. 2565

| 1,436 view
ผู้บริหารกรมการกงสุลตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี

     วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ในช่วงเช้า และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี ในช่วงบ่าย

     ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมการกงสุลได้ขอบคุณและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานฯ ทั้งสองแห่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา และได้หารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงานโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล อาทิ การจองคิวออนไลน์ และการให้บริการ e-Payment รวมทั้งการวางแนวทางสนับสนุนการทำงานและการให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั้งสองแห่งในภาพรวม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ