ปิดสำนักงานสัญชาติและนิติกรสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลองเตย

ปิดสำนักงานสัญชาติและนิติกรสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลองเตย

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.พ. 2566

| 1,642 view
ประกาศกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ปิดสำนักงานสัญชาติและนิติกรสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลองเตย
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

- วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
รับการยื่นนิติกรณ์เอกสารเป็นวันสุดท้ายที่สำนักงานสัญชาติฯ MRT คลองเตย
ระหว่างเวลา 08.30 - 15.30 น.

- วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
จ่ายเอกสารคืนเป็นวันสุดท้ายที่สำนักงานสัญชาติฯ คลองเตย
ระหว่างเวลา 08.30 - 15.30 น.
** หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวสามารถรับเอกสารคืนได้ที่สำนักงานสัญชาติฯ ปทุมวัน (แห่งใหม่) ณ MBK Center ชั้น 5

🎉 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป 🎉 พบกันที่ สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ ปทุมวัน
(เปิดให้บริการเต็มรูปแบบรับเอกสารคืนที่สำนักงานฯ ได้เลย)
ณ ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ( MBK Center ) ชั้น 5 โซน A (เลขที่ 5A -12 และ 5A - 13) ระหว่างเวลา 10.00 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
📞สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08 3530 9126
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ