ปลัดกระทรวงการต่างประเทศตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกรมการกงสุล

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกรมการกงสุล

23 ธ.ค. 2563

2,797 view

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้ตรวจเยี่ยมและพบปะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการกงสุล ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการดำเนินภารกิจสำคัญต่าง ๆ ของกรมฯ อาทิ งานบริหาร การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจลงตรา สัญชาติและนิติกรณ์ การให้บริการหนังสือเดินทาง และการคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลวีซ่า (Visa Data Center) และศูนย์ผลิตหนังสือเดินทาง
ในการนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้มอบนโยบาย โดยเน้นย้ำการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ e – Visa ตามนโยบายรัฐบาล เพื่ออำนวยความสะดวกด้านวีซ่าแก่ชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ และขีดความสามารถเพื่อยกระดับการให้บริการด้านกงสุลต่อไปอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564 แก่คนไทย เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล โดยกรมการกงสุลให้บริการแปลเอกสารและยกเว้นค่าธรรมเนียม จำนวน 19 ประเภท ในช่วงปีใหม่ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน และเปิดให้บริการเครื่องรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางด้วยตัวเอง (kiosk) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่เครื่องแรกของประเทศไทย โดยจะเปิดให้บริการที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

#กรมการกงสุล #กระทรวงการต่างประเทศ #ทุกแห่งหนเราดูแล

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ