ปรับเวลาการให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารของสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ ภูเก็ตและปทุมวัน (MBK Center)

ปรับเวลาการให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารของสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ ภูเก็ตและปทุมวัน (MBK Center)

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 เม.ย. 2565

| 626 view
ประกาศกรมการกงสุล : การให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารของสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ ภูเก็ต📍
และ สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ ปทุมวัน (MBK Center) 📍

ปรับเวลาให้บริการเป็น 10.00 - 15.30 น.
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

------------------------------------------------------

From 2nd May 2022 onwards,

Pathum Wan (MBK Center) and Phuket Passport Office📍

will change the legalization services to 10.00 - 15.30 hrs.
from Monday - Friday (except public holidays).
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ