ประกาศสำนักงานหนังสือเดินทางฯ สายใต้ใหม่ ปิดบริการชั่วคราวในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ประกาศสำนักงานหนังสือเดินทางฯ สายใต้ใหม่ ปิดบริการชั่วคราวในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

14 พ.ค. 2564

300 view
ประกาศกรมการกงสุล: สำนักงานหนังสือเดินทางฯ สายใต้ใหม่ ปิดบริการชั่วคราวในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ