ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ : วันที่ 1 มิถุนายน 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ : วันที่ 1 มิถุนายน 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 มิ.ย. 2565

| 443 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ : วันที่ 1 มิถุนายน 2565

ตามที่มีนักศึกษาที่จะมาศึกษาต่อ และท่านที่มีเหตุจำเป็นต้องเดินทางมาโปแลนด์ได้สอบถามถึงสถานการณ์การสู้รบในยูเครนว่าจะส่งผลถึงโปแลนด์หรือไม่นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนว่า จนถึงขณะนี้ สถานการณ์ในโปแลนด์ยังปกติและปลอดภัย ทั้งนี้ ท่านที่ประสงค์เดินทางมาโปแลนด์ไม่ว่าวัตถุประสงค์ใด กรุณาลงทะเบียนตาม QR Code หรือลิงค์ https://forms.gle/qnF66Tkwn1TXUhS3A เพื่อหากเกิดเหตุฉุกเฉินใด ๆ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้ประสานการช่วยเหลือท่านได้ในทันที

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ