ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี จันทบุรี และสงขลา

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี จันทบุรี และสงขลา

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มี.ค. 2566

| 437 view

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ
เรื่อง
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี จันทบุรี และสงขลา

                   อนุสนธิประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาค นั้น

                   บัดนี้ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว กระทรวงการต่างประเทศจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี จันทบุรี และสงขลา ดังปรากฏรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารประกอบ

13.5_ประกาศผลลูกจ้างฯ_เพชรบุรี_จันทบุรี_สงขลา.pdf