ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.ค. 2565

| 664 view

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล


          ตำแหน่ง
         
1.วิศวกร
         2.พนักงานสนับสนุนงานพัสดุด้านอาคารและครุภัณฑ์
         3.พนักงานสนับสนุนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

         โดยกรมการกงสุลจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ นวันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (แจ้งวัฒนะ) ฝั่งทิศใต้ (ประตู 2 ขึ้นลิฟต์ S3) ดังรายละเอียดรายชื่อและกำหนดการวัน เวลา ปรากฎตามเอกสารแนบ

เอกสารประกอบ

ประกาศกรมการกงสุล_รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จ้างเหมา.pdf