ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบเอกสารและรับรองนิติกรณ์เอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบเอกสารและรับรองนิติกรณ์เอกสาร

24 พ.ย. 2564

191 view

ตามที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล จัดให้มีการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษและข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบเอกสารและรับรองนิติกรณ์เอกสาร บัดนี้ การทดสอบดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงเห็นควรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัม.pdf