ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษและข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษและข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

2 พ.ย. 2564

1,020 view

   ตามที่กรมการกงสุลได้เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบเอกสารและรับรองนิติกรณ์เอกสาร นั้น บัดนี้ ได้กรมการกงสุลปิดรับสมัครตำแหน่งดังกล่าวแล้ว จึงเห็นควรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษและข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารประกอบ

ประกาศกรมการกงสุล_เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธ.pdf