ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ต.ค. 2565

| 1,328 view

   ตามที่กองสัญชาติและนิติกรณ์จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์บุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และตำแหน่งพนักงานตรวจสอบเอกสารและรับรองนิติกรณ์เอกสาร ปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัด บัดนี้ กองสัญชาติฯ ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตามไฟล์ประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนง.จ้างเหมาฯ.pdf