ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ หรือหน่วยงานภายใต้สังกัด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ หรือหน่วยงานภายใต้สังกัด

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 เม.ย. 2566

| 754 view

   ตามที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัด

ในวันที่ 27 และ 31 มีนาคม 2566 นั้น

    บัดนี้ กองสัญชาติฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 9 ราย และพนักงานตรวจสอบเอกสารและรับรองนิติกรณ์เอกสาร จำนวน 18 ราย ดังรายละเอียดปรากฎตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก.pdf