ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ส.ค. 2565

| 1,326 view

ประกาศกรมการกงสุล
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล

 

           อนุสนธิประกาศกรมการกงสุล ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล นั้น

           บัดนี้ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและ ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

           ของตำแหน่ง วิศวกร ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนงานด้านอาคารและครุภัณฑ์ และตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ดังรายละเอียดปรากฎ ตามเอกสารแนบ

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ.pdf