ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ธ.ค. 2565

| 5,351 view

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาค

 

                   กระทรวงการต่างประเทศประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาค ดังนี้

                                  -
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา      จำนวน 4 อัตรา

                                  - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี          จำนวน 2 อัตรา

                                  - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่        จำนวน 2 อัตรา

                                  - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย         จำนวน 2 อัตรา

                                  - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา     จำนวน 2 อัตรา

                                  - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี     จำนวน 1 อัตรา

                                  - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บุรีรัมย์            จำนวน 1 อัตรา

                                  - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี           จำนวน 1 อัตรา

                                  - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา            จำนวน 2 อัตรา

                   โดยเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่ วันที่ 14 ธันวาคม ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 18.00 น.) ที่เว็บไซต์ https://consular.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาค”

                   ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดตามประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาค ที่แนบมา ณ ที่นี้

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วงคราว.pdf