ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 9,141 view

   ด้วยกรมการกงสุลมีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล และ/หรือสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สาขาสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) คลองเตย จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสาร.pdf
ใบสมัครพนักงานจ้างเหมา_ตรวจแปล_pdf..pdf