ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานในสังกัด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานในสังกัด

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 เม.ย. 2566

| 2,943 view

   กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานดูแลระบบนิติกรณ์เอกสาร โดยปฏิบัติงานร่วมกันและ/หรือสนับสนุนงานของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ รวมทั้งภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกอง ทั้งนี้ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามไฟล์เอกสารแนบประกาศนี้ พร้อมหลักฐานการสมัครอื่นที่ระบุไว้ในประกาศการรับสมัครงาน ส่งมาที่ E-mail: [email protected]

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครพนง.จ้างเหมา_ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์.pdf
ใบสมัครสอบ_ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์.docx