ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ประจำห้องพนักงานขับรถยนต์ อาคารกรมการกงสุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ประจำห้องพนักงานขับรถยนต์ อาคารกรมการกงสุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 พ.ค. 2567

| 141 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น_จำนวน_๑_เครื่อง_โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf