ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบอกรับรับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล จำนวน 13 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย-16 พ.ค. 66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบอกรับรับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล จำนวน 13 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย-16 พ.ค. 66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.ย. 2566

| 377 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะการเานอราคาจ้างบอกรับรับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์_วันที่_17_เม.ย-16_พ.ค._66.pdf