ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจอัตโนมัติ (AED) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ภายในอาคารกรมการกงสุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจอัตโนมัติ (AED) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ภายในอาคารกรมการกงสุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 มิ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ต.ค. 2566

| 558 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ซื้อเครื่อง_AED_โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf