ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้ในงานบำรุงรักษาฯ อาคารกรมการกงสุล จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้ในงานบำรุงรักษาฯ อาคารกรมการกงสุล จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 มิ.ย. 2567

| 154 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง_จำนวน_๓๙_รายการ_โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf