ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๓ รายการ เพื่อใช้ในการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการของสำนักงานเลขานุการ กรมการกงสุล ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ ณ จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๓ รายการ เพื่อใช้ในการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการของสำนักงานเลขานุการ กรมการกงสุล ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ ณ จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ต.ค. 2566

| 668 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ซื้อวัสดุสำนักงาน_สัมมนาของ_สลก._ปี_๒๕๖๖_โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf