ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในรัฐอิสราเอล จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในรัฐอิสราเอล จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 พ.ย. 2566

| 697 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเบิกจ่ายเดินทางกลับประเทศไทยในรัฐอิสราเอล.pdf