ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ ขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๘๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ ขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๘๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 มิ.ย. 2565

| 76 view

เอกสารประกอบ

ประกาศถังขยะ.pdf