ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการผลิตสื่อ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการผลิตสื่อ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ต.ค. 2566

| 680 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการผลิตสื่อ.pdf