ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพนักงานขับรถ ชั้น ๑ อาคารกรมการกงสุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพนักงานขับรถ ชั้น ๑ อาคารกรมการกงสุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ต.ค. 2566

| 105 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพนักงานขับรถ_โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf