ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำลายครุภัณฑ์ที่มีชั้นความลับ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้งาน ของกรมการกงสุล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำลายครุภัณฑ์ที่มีชั้นความลับ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้งาน ของกรมการกงสุล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ต.ค. 2566

| 443 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างทำลายครุภัณฑ์ที่มีชั้นความลับ_ที่ชำรุด_เสื่อมสภาพ_ปีงบ๒๕๖๕.pdf