ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) สำหรับรองรับการให้บริการระบบ e-service ของกรมการกงสุล จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) สำหรับรองรับการให้บริการระบบ e-service ของกรมการกงสุล จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 พ.ค. 2565

| 29 view

เอกสารประกอบ

01785695_เช่าใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์_(E-Mail).pdf