ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 เม.ย. 2566

| 197 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าระบบอินเทอร์เน็ต_สนง.นสดท.เมืองพัทยา.pdf