ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับหนังสือพิมพ์ เพื่อใช้ในราชการกรมการกงสุล ตั้งวันที่ 1 มิ.ย-30 ก.ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับหนังสือพิมพ์ เพื่อใช้ในราชการกรมการกงสุล ตั้งวันที่ 1 มิ.ย-30 ก.ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.ย. 2566

| 45 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับหนังสือพิมพ์_เพื่อใช้ในราชการ_วันที่_1_มิ.ย-30_ก.ย_66.pdf