ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในรัฐอิสราเอล จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในรัฐอิสราเอล จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 พ.ย. 2566

| 863 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะ_ซื้อวัสดุสำนักงาน_เพื่อใช้ใน.pdf