ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด Solid State Drive จำนวน ๑๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด Solid State Drive จำนวน ๑๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 มิ.ย. 2567

| 177 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล_จำนวน_๑๔_ตัว_โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf