ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้งานภายในอาคารกรมการกงสุล จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้งานภายในอาคารกรมการกงสุล จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2566

| 37 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง_37_รายการ.pdf