ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้มาติดต่อราชการและผู้ร่วมเข้าประชุม ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในกรุงเทพและปริมณฑล (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้มาติดต่อราชการและผู้ร่วมเข้าประชุม ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในกรุงเทพและปริมณฑล (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ต.ค. 2566

| 281 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม_โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf