ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้มาติดต่อราชการและผู้ร่วมประชุมที่กรมการกงสุล (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้มาติดต่อราชการและผู้ร่วมประชุมที่กรมการกงสุล (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ต.ค. 2566

| 464 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มผู้มาติดต่อราชการ-ผู้ร่วมประชุม_โดยวิธีเฉพาะเจาจะง.pdf