ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.ย. 2566

| 47 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะซื้อชุดเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่.pdf