ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 เม.ย. 2566

| 157 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์_สนง.นสดท.เมืองพัทยา.pdf